Prověřujeme možnosti připojení

Prověřujeme možnosti připojení

Pro provozovatele BPS, kteří uvažují o upgradingu na biometan, prověřujeme u provozovatele distribuční soustavy zemního plynu možnost připojení a vyřizujeme žádosti o rezervaci kapacity.

Některé projekty jsou velice reálné a věříme, že povedou k úspěšné realizaci úpravy BPS na biometan. Sledujeme přípravu dotačních programů pro toto odvětví a rádi s Vámi budeme spolupracovat i v dalších krocích.