Nové technologické prvky

Nové technologické prvky

Jedná se o vysoušení digestátu, při kterém využíváme velké množství přebytečné tepla z kogenerační jednotky. Díky této technologie se významně sníží celkové množství vyváženého digestátu. Dnes při vysokých cenách všeho a hlavně pohonných hmot se může jednat o výraznou úsporu nákladů na vyvážení digestátu. „Rozmělňování“ je technologie, která je vhodná např. u bioplynových stanic s výrazně navýšeným výkonem, které se mohou potýkat s problémy s fermentací hlavně ve vnějším kruhu fermentoru. Tato technologie dodatečně rozmělní kvasný substrát z fermentoru, což napomáhá rychlejší fermentaci rostlinných pletiv (ze slámy, travní senáže atd.). Materiál ve fermentoru je díky tomu řidší konzistence a snadněji se promíchává a čerpá.

Konkrétní řešení těchto technologií na Vaší bioplynové stanici s Vámi rádi prodiskutujeme.